woensdag 3 juli 2013

7. De herders bezoeken Jezus

Wij lezen
Lucas 2:8-20


Wij bespreken
- in de stad van David
- Messias
- een groot hemels leger
- Maria bewaarde de woorden in haar hart

Wij leren
Dat God soms hele gewone niet bijzondere mensen uitkiest om Zijn boodschap te brengen

Toepassing
Als God iets tegen jou zegt, wat doe je er dan mee?

Extra
- in de stad van David
Bethlehem. De stad waar David vandaan kwam. "David was een zoon van Isaï uit Bethlehem, dat in de streek Efrata in Juda ligt." (1 Samuel 17:12)

- Messias
Messias (Hebreeuws) betekent 'Gezalfde'. Christus (Grieks) betekent hetzelfde.
Er waren meer mensen die gezalfd werden, maar de profetieën in het Oude Testament maken het duidelijk dat er één man zou komen, één gezalfde die alles zou veranderen.

- een groot hemels leger
Vaak worden de engelen als hemels koortje afgebeeld. Hier wordt het woord 'leger' gebruikt. Niet van soldaten, maar een indrukwekkend aantal engelen, overweldigend.

- Maria bewaarde de woorden in haar hart
Je kunt op verschillende manieren reageren als je God's hand in je leven ziet. Je kunt bijv. het horen en dan direct vergeten, of het horen en dan er nog even aan denken maar dan vergeten, of het horen en er aan blijven denken. 
God stuurde verschillende mensen naar Jozef en Maria die bevestigen dat Jezus Zijn Zoon is (herders, Simeon, Hannah, magiërs, om een paar te noemen). Maria die bewaarde hun woorden in haar hart als een schat. Ze 'bleef erover nadenken' omdat ze die woorden belangrijk vond. Wat God zegt en doet is als een kostbare schat. Hij verlangt ernaar dat wij blijven herinneren. (Bedenk hoe vaak in het OT God een ceremonie instelt met als doel dat de mensen zullen blijven herinneren.)

2 opmerkingen: