donderdag 17 april 2014

Avondmaal met kinderen


Mag je eigenlijk wel het avondmaal vieren met kinderen? 
Dat vroeg ik mij vorig jaar af toen ik voor het eerst met mijn gezin het avondmaal wilde vieren op Witte Donderdag in herdenking van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen had voordat hij stierf en weer opstond uit de dood.

Marcus 10: 13-16
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij - de kinderen. Het koninkrijk van God - dat is in het hier en nu de levende kerk, allen wie in Jezus geloven hier op aarde. De geloofsgemeenschap dus behoort toe aan iedereen die gelooft zoals een kind dat kan - met volledig vertrouwen en overgave. (Het Koninkrijk van de Hemel van Jongerenbijbel.nl)

Ik citeer uit het artikel van Revoweb:
Als de Heilige Geest doorwerkt in het hart van een mens, wie of hoe oud hij of zij ook is, en als de Geest roept en trekt tot het Avondmaal, dan is er geen enkele kerkelijke regel die dat verbiedt. Kortom van "niet mogen" is geen sprake.

Maar een kind begrijpt het nog niet - kun je dan een gelovige zijn?
Begrijpen wij het dan zoveel beter? Hoe ouder ik wordt hoe minder ik begrijp en hoe meer ik merk dat het erom gaat dat ik ondanks alle vragen blijf vertrouwen op God. Zoals kinderen geloven zonder alles precies te begrijpen. In alle eerlijkheid denk ik geregeld dat kinderen veel beter zijn in geloven dan ik - want zij geloven met heel hun ziel en verstand en hart en ik... ja, ik geloof, maar ik twijfel soms ook.

Mag je het avondmaal eigenlijk wel thuis vieren of moet dat in de kerk?
Jezus zat ook niet in de kerk toen hij het laatste avondmaal genoot samen met zijn discipelen. Hij was met zijn vrienden, mede gelovigen. Daaruit herleid ik dat het avondmaal vieren iets is wat je samen met andere gelovigen doet. De gemeenschap is belangrijker dan de plek.

Handelingen 2:46
Elke dag kwamen ze (de eerste gemeente -red.) trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 

Ik vind het sprekend dat Het Avondmaal in het Engels 'communion' heet. Communion - Community, oftewel gemeenschap.

Hoe leg ik het Avondmaal uit aan kinderen
Op de website Woorden met ziel en zin vind je een heel aantal prachtige teksten die je kunt gebruiken wanneer je het avondmaal gaat vieren samen met kinderen. Verschillende teksten voor meerdere avondmalen. Leerzaam zelfs voor mij!


Op de website van NK-Utrecht vind je 3 boekjes over en ter voorbereiding op het avondmaal. Eentje voor kinderen van de lagere school (vanaf groep 3), eentje voor tieners en eentje voor volwassenen. Dit zijn dagboekjes met bijbelteksten of verhalen en informatie die je kunt gebruiken om je een week voor te bereiden op het avondmaal.
Het boekje voor kinderen is tevens goed te gebruiken als je voor het eerst samen als gezin het avondmaal wilt vieren. Zo leef je er samen naar toe en leer je waar het over gaat.


Zijn je kinderen al wat ouder dan heb je misschien wat aan deze uitleg voor het jeugdwerk waarbij 4 aspecten worden aangehaald:

 1. Terug in de tijd: Vrij maken.
  God bevrijdde Israël uit de slavernij in Egypte.
  God bevrijdde ons van de zonde en de dood door het lijden en sterven van Jezus.
 2. Naar de toekomst:
  Wij verkondigen de dood en de terugkomst van Jezus
 3. Naar buiten: Samen eten
  We vieren dit samen als een groot gezin met Jezus als het hoofd.
 4. Naar binnen: Schoon maken
  Sommige fouten die we maken kunnen we niet zelf schoonmaken hiervoor hebben we Jezus nodig. (zelfbeproeving)
Meer informatie
Ik heb veel sites afgestruind op zoek naar informatie en het verbaasde mij werkelijk hoeveel positieve reacties ik op internet vond. Sterker nog, ik vond maar één tegen.
Nu gaat het in dit bericht niet om de vraag of het avondmaal in de kerk ook voor kinderen toegankelijk moet zijn, maar of je het avondmaal gewoon thuis als gezin samen met de kinderen mag vieren. Misschien is het antwoord echter voor beide hetzelfde - want als kinderen het thuis mogen, dan waarom niet ook in de kerk?

Voor
Mogen kinderen aan het avondmaal van EA.nl
Kinderen niet aan heilig avondmaal? van Revoweb.nl
Woorden met Avondmaal van Woorden met Ziel en Zin.nl
Het geheim van deze spijze. Heilig Avondmaal aan kinderen uitgelegd van MJ Schuurman

Tegen
Kinderen aan het avondmaal? van Jaap fijn van draat.nl


2 opmerkingen: