maandag 7 april 2014

God wil je zoveel geven!

Mijn moeder vertelde mij het volgende:

Een vriendin van mij zegt heel vaak en heel nadrukkelijk 'God wil je zoveel geven!'
Op een dag vroeg ik haar 'Hoe weet je dat?'
En die vriendin zei 'God heeft mij een gave gegeven - ik voel en zie het.'
Ze ging verder 'Wij bidden vaak: God wilt u dit of dat voor mij doen of aan mij geven. Maar je kunt ook dit bidden: God, wilt u mijn ogen openen zodat ik kan zien wat u mij wilt geven? Heer, wilt u mijn hart verruimen zodat ik uw gaven kan ontvangen?'


Kennen jullie het gedicht 'I asked God for strength'?

I asked God for strength that I might achieve.
I was made weak that I might learn humbly to obey.
I asked for health that I might do greater things.
I was given infirmity that I might do better things.
I asked for riches that I might be happy.
I was given poverty that I might be wise.
I asked for power that I might have the praise of men.
I was given weakness that I might feel the need of God.
I asked for all things that I might enjoy life.
I was given life that I might enjoy all things.
I got nothing that I asked for, but everything I hoped for. 
Almost despite myself, my unspoken prayers were answered. 
I am, among all men, most richly blessed.
The Prayer of an Unknown Confederate Soldier

God weet oneindig veel beter wat wij nodig hebben. God wil je zoveel geven! Laten we bidden dat we het kunnen ontvangen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten