maandag 28 april 2014

Palm Pasen Stokken DIY

Dit idee is niet origineel, maar te leuk om niet te delen. Het maken van een Palm Pasen Stok!

Of je dit met de kinderen in de kerk doet (kindernevendienst, kinderwerk) of gewoon thuis als gezin, het is een leuke gelegenheid om andere kinderen voor uit te nodigen en dan onder het knutselen te praten over het paasverhaal en de betekenissen van de onderdelen die je aan het kruis knutselt.
En wat let je om het een stapje verder te nemen en de versierde stokken na afloop weg te geven? Bijv. aan oudere mensen in het bejaardenhuis. Of je buren.
TIP: Zorg wel voor een ruil item. Zo kregen onze jongens in ruil voor het weggeven van hun palm pasen stok een brood haantje en grote chocolade ei.


Je hebt nodig:
2 stokken, eentje langer dan de andere zodat je een kruis kunt maken. Bijv. 60cm en 80cm.
Versieringen

Het houten kruis
Vorm met de 2 stokken een kruis. Maak ze stevig aan elkaar vast met een schroef of touw. Er komt namelijk behoorlijk wat gewicht aan te hangen.

Het kruis is de basis. Jezus stierf immers aan het kruis. Zijn sterven en opstanding maakten het mogelijk voor ons om een nieuw leven te ontvangen, een relatie met God te hebben en om Hem te kennen. Dit is de basis van ons geloof. (Johannes 3:16)

Het kruis kun je versieren door het te omwikkelen met stroken crêpe papier. Hieronder de symboliek achter enkele kleuren.

Wit crepe papier
Wit is de kleur van de opstanding uit de dood. Jezus is doodgegaan en daarna uit de dood weer opgestaan. Hij leeft!

Rood crêpe papier
Als symbool voor het bloed dat Jezus voor ons heeft verloren.

Geel crêpe papier
Verwijst naar Pasen - het feest dat de opstanding van Jezus viert, die daarmee de deur openzet naar eeuwig leven voor allen die in Hem geloven.


Groen crêpe papier
De kleur van nieuw leven is groen. Wij mogen samen met Jezus geestelijk sterven en weer opstaan en een nieuw leven beginnen met Hem.

Paars crêpe papier
Paars is de kleur van koningen. Jezus is onze koning! Koning van hemel en aarde. Niemand is groter dan Hij!

De versieringen van het kruis
De versieringen hebben allemaal een betekenis, een verwijzing naar een onderdeel van het paasverhaal. Hieronder vind je een lijst met mogelijke versieringen + hun betekenissen om uit te kiezen.

12 pinda's in een pinda slinger of 12 paaseieren in een paasei slinger
Dit verwijst naar de 12 discipelen van Jezus, die Jezus intensief trainde om Zijn werk door te kunnen zetten na Zijn terugkeer naar God (hemelvaart).(Matteus 10:2-4) 

Groen takje
Met Palm Pasen werd Jezus geëerd in Jeruzalem. Hij reed op een ezel. De mensen juichten en legden hun mantels op de grond zodat hij erover heen kon rijden. En ze wuifden met groene palm takken. (Matteus 21:1-9, Johannes 12:12-19)


Brood
Ter gedachtenis aan het laatste avondmaal. (Matteus 26:17-30)

Chocolade munten of Zakje met 30 Rozijntjes
Judas heeft Jezus verraden voor 30 zilver stukken. Toen hij hoorde dat Jezus ter dood veroordeeld was kreeg hij spijt en heeft hij het geld weer teruggegeven. Daarna heeft hij zich opgehangen tot hij dood was. (Matteus 26:14-16 en 27:3-10)

Haantje
De haan verwijst naar de haan die kraaide toen Petrus de Here Jezus verloochende. (Lucas 22:54-62). Maar lees ook de slot van het verhaal (Johannes 21:1-23).

De haan kraait als de zon opkomt. Hij roept dat je moet opletten dat het bijna Pasen is. Wordt wakker! Opstaan! Er komt een nieuwe lente aan.

3 paas eitjes
Een ei is een symbool voor nieuw leven. Een nieuw leven in Jezus. (Efeziërs 2:4-5)
Het getal 3 staat voor de 3 dagen dat Jezus dood was - tussen de kruisiging en opstanding. (Marcus 8:31)

Snoep
Als verwijzing naar de vreugde die het nieuwe leven met zich mee brengt. (1Petrus 1:3)

Kuikentje, Bloemen, Linten, Slingers
Dit zijn allemaal lente symbolen. Het is lente. Alles loopt weer uit. Een verwijzing naar het seizoen waarin Pasen plaatsvindt. 


2 mandarijnen
Die staan symbool voor de azijn en wijn mengsel dat Jezus aangeboden werd toen Hij aan het kruis hing. Madarijnen of een ander citrus vrucht kunnen immers wat zuur smaken. (Matteus 27:48)

Kroon of Krans
Jezus is Koning. Niet van deze wereld, maar in de hemel, koning van de geestelijke wereld. 
Een krans kan ook symbool staan voor de cirkel van het leven (dood en opstanding) of eeuwig leven (de cirkel heeft geen einde). (Hebreeën 1:8, Openbaringen 1:5, Johannes 3:16)

Gedroogd fruit
Appeltjes, Rozijnen, Vijgen, Sinaasappel etc. kunnen verwijzen naar de boom van goed en kwaad in de tuin van Eden, een verwijzing dus naar de allereerst zonde. Daardoor kwam er scheiding tussen God en mens. (Genesis 3:6-7)
Gelukkig kon deze scheiding ook weer ongedaan gemaakt worden! (Romeinen 5:15-21) 


Kaarsje
Jezus is het licht van de wereld. Hij is gekomen om een licht op ons pad te schijnen zodat wij God kunnen vinden en een goede relatie met Hem kunnen hebben. (Johannes 8:12)

Hart
God houdt zoveel van ons dat hij zijn eigen zoon voor ons gegeven heeft. Door zijn dood en opstanding is de weg vrijgemaakt voor ons om kinderen van God te worden. (Johannes 3:16, Efeziërs 2:4-5, Johannes 1:12)


Ken je nog meer symbolen die verwijzen naar onderdelen van het paasverhaal en aan een Palm Pasen stok gehangen kunnen worden? 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten