maandag 24 juni 2013

6. De geboorte van Jezus


Wij lezen
Lucas 2:1-7


Wij bespreken
- Keizer Augustus
- decreet
- volkstelling
- Bethlehem en vervulling profetie
- zijn aanstaande vrouw

Wij leren
Dat als God zegt dat iets gaat gebeuren, het ook gebeurt.

Toepassing
Wij kunnen op God's woorden vertrouwen. Altijd. Als Hij het zegt, dan is het waar, dan zal het gebeuren, dan kun je erop bouwen als een rots!

Extra
- Keizer Augustus
Keizer Augustus was de allereerste Romeinse Keizer. Hij was de achterneef en geadopteerde zoon van Julius Caesar, dictator.

- decreet
Bevel. Het moest gebeuren, geen enkele uitzondering.

- volkstelling
Waarschijnlijk zodat er beter vastgesteld kon worden hoe groot het rijk was en hoeveel belasting er betaald moest worden aan het rijk door de mensen.
Keizer Augustus wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonde en waar ze allemaal vandaan kwamen.

- Bethlehem en vervulling profetie
Ongeveer 700 jaar voordat Jezus geboren werd, vertelde God al door de profeet Micha dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden. (Micha 5:1) Jozef en Maria woonde in Nazareth, maar vanwege deze volkstelling moesten ze naar Bethlehem. En zo werd de profetie vervuld (de woorden van God werden waarheid): Jezus werd in Bethlehem geboren.

- zijn aanstaande vrouw
Jozef en Maria waren aan elkaar uitgehuwelijkt. In die tijd had een huwelijk 3 fases. 1. De legale verbintenis. Er werd een contract gesloten tussen de aanstaande man en vader van de bruid. Vanaf dat moment waren man en vrouw voor de wet getrouwd.
In het contract werd dikwijls ook afgesproken hoeveel geld de man voor de bruid moest betalen (bruidsschat). Als de man het geld bij elkaar had, werd een datum geprikt voor de fysieke verbintenis (sex) (fase 2). Nu moest blijken dat een vrouw maagd was. Was ze dat niet dan kon de vrouw gestenigd worden, of de man kon van haar scheiden en de vader zou dan het dubbele aan hem terug moeten betalen als straf. Tot slot was er de sociale verbintenis: feest met vrienden en familie. Het feest werd door de ouders van de man gegeven.
Josef en Maria waren voor de wet getrouwd, maar Jozef had geen sex met haar tot na de geboorte van Jezus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten