zondag 23 juni 2013

5. De Engel verschijnt aan Jozef

Wij lezen
Matteus 1:18-25


Wij bespreken
- uitgehuwelijkt, maar nog niet bij hem woonde
- rechtschapen man
- in opspraak brengen
- verstoten
- de engel zei 'Wees niet bang om Maria bij je te nemen...'
- vs. 22_23: de profetie vervuld

Wij leren
Jozef kiest ervoor zijn droom als openbaring van God te zien. Hij had ook kunnen denken, 'Het was maar een droom. Dromen zijn niet echt.'
Jozef is in staat om zijn eigen menselijke gevoelens van wantrouwen, boosheid, gekwetstheid op zij te zetten en God gehoorzaam te zijn. Hij trouwt met Maria. Hij weet het niet zeker, maar hij kiest ervoor om God te vertrouwen en Maria te vertrouwen. Hij weet: God zal het in orde maken met zijn gevoelens. Bron

Toepassing
Vraag aan God of Hij je helpen om de dingen te zien zoals Hij ze ziet (zoals de engel Jozef hielp).
Kies ervoor om God te vertrouwen, ondanks hoe je je voelt. God zal voor je gevoelens zorgen.

Mogelijke antwoorden
- uitgehuwelijkt, maar nog niet bij hem woonde
In die tijd werden mensen uitgehuwelijkt. Dat wil zeggen dat de ouders bepaalden met wie hun kinderen trouwden.
In die tijd was je zo goed als getrouwd wanneer de beide ouders het met elkaar eens waren. Je kon zo'n verbintenis niet zomaar verbreken.
Je was wel zo goed als getrouwd, maar totdat je echt getrouwd was voor God en voor alle mensen in het openbaar, tot die tijd mocht je niet bij elkaar wonen.
Dus Jozef mocht van Maria verwachten dat zij hem trouw was. Zij was immers zo goed als getrouwd met hem.

- rechtschapen man
Jozef was een goede man. Hij wilde geen wraak, ook al had Maria zijn gevoelens en eer gekwetst en had hij zelfs het recht om haar ter dood te laten veroordelen - zo ernstig was dit.
Jozef hield ondanks alles toch van haar. Daarom wilde hij in het geheim van haar scheiden.

- in opspraak brengen
Als Jozef had gewild had hij het aan de autoriteiten kunnen vertellen. De politie zeg maar. Zij zouden haar ter dood veroordelen voor ontrouw.
Als Jozef had gewild had hij het ook rond kunnen vertellen aan zijn familie, vrienden en buren. Kijk eens wat Maria gedaan heeft... Zij zou nog erger verstoot worden. Niemand zou nog met haar willen praten. Zij zou nergens kunnen werken of wonen. Waarschijnlijk zou ze als bedelaar of hoer moeten leven op straat met haar kind.
Als Jozef had gewild. Maar hij wilde niet. Hij wilde geen kwaad over haar spreken, ook al had ze het - zo dacht hij - het dubbel en dwars verdiend.

- verstoten
Scheiden. De relatie verbreken. Niets meer met haar te maken hebben.

- de engel zei 'Wees niet bang om Maria bij je te nemen...'
Jozef dacht dat Maria niet trouw was geweest. Dat zij met een andere man dit kind kreeg.
Zij had zich voor hem moeten bewaren. Dat had ze niet gedaan.
Zij had niet gedaan wat hoorde: hem trouw blijven, op hem wachten. Hij moet alle vertrouwen hebben verloren in dat ene moment dat hij ontdekte dat zij zwanger was.
Vertrouwen: weten dat de ander doet wat hij of zij belooft. Weten dat de ander de waarheid vertelt.

Wees niet bang zegt de engel. Wees niet bang om haar te vertrouwen. Je hart is nu wel gebroken van verdriet, maar dat is niet omdat Maria niet te vertrouwen is. Zij is gehoorzaam aan God. Dit is God's plan. Maria is je wel trouw geweest. Je kunt haar vertrouwen.
Voor God is alles mogelijk - dit is God's plan. Het komt wel goed met jullie.

- vs. 22_23: de profetie vervuld
Jesaja, die ongeveer 740jaar vóór Christus leefde, deed deze profetie (Jesaja 7:14)
De profetie - de woorden van God, gesproken door de profeet Jesaja - komen uit, worden nu waarheid gemaakt.

God heeft een groot plan en langzaam als een meester wever, zorgt Hij dat Zijn plan werkelijkheid wordt.
Door profetieën geeft Hij soms een blik van Zijn bedoeling. Van wat Hij voor ons voor ogen heeft.
De details kunnen nog veranderen, maar de grote lijnen liggen vast, net als het eind resultaat: de overwinning van God op Satan. Satan is gebonden aan die feiten. Zijn bewegingsruimte is dus beperkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten