maandag 7 oktober 2013

Zelfbeheersing - als vesting in het leven

Spreuken 25:28
Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht.

Engels:
A man without self-control is like a city broken into and left without walls.

Het beeld dat in Spreuken 25:28 geschetst wordt is helder. Vroeger hadden steden muren om indringers te weren en de mensen in de stad te beschermen. Een stad zonder muur was een uitnodiging voor rampspoed. Onbeschermd was een stad kwetsbaar, zo overmeesterd en de inwoners gevangen genomen.


Zo is het ook met ons. Als wij geen zelfbeheersing beoefenen, geen grenzen hanteren, geen discipline kennen, geen terughoudendheid laten zien, geen wilskracht tonen, dan is ons leven als een stad zonder muren: uitermate kwetsbaar!
De vijand ligt op de loer. De vijand: alle verleiding om buitensporig, ongematigd en overdadig te leven. We moeten onszelf beschermen zodat de vijand ons leven niet overmeesterd en ons gevangen neemt. Verslaafd.
Overgeleverd aan. Out of control.
Geef je teveel geld uit? Eet je teveel? Slaap je te weinig (of misschien teveel)? Drink je teveel koffie? Of kun je niet meer zonder je mobiel? Of ...?

Als wij zonder zelfbeheersing leven zullen we ons op een gegeven moment in diep water bevinden, met geen eenvoudige uitweg.
Bron: Working a new plan


Zelfbeheersing is een vrucht van de Geest. Dat wil zeggen: het gevolg van je laten leiden door de Geest in plaats van je eigen verlangens.
"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft." Galaten 5:22-23 

Zelfbeheersing moet geoefend worden om te groeien en te ontwikkelen. Je krijgt zelfbeheersing door zelfbeheerst te zijn. Elke keer als je jezelf beheerst, groei je in zelfbeheersing.

"Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen 
de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd." 1 Korintiërs 9,27

Deze boodschap gaat lijnrecht in tegen de boodschap van de wereld. Die roept: 
Ik wil het en ik wil het NU!
Je bent het waard!

Zelfbeheersing is moeilijk. Er zijn 2 dingen die mij helpen:
1. Het samen met anderen doen. Anderen die mij bemoedigen en begrijpen, maar die mij helpen strenger te zijn voor mezelf. Anderen aan wie ik verantwoording kan afleggen. 
2. Kleine stapjes nemen. Soms echt baby stapjes. Stapjes waar ik redelijkerwijs kan verwachten dat het mij zal lukken. Elk succes is er een en weer een stapje 'sterker'. 

Heb jij nog tips? Hoe oefen jij je in zelfbeheersing?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten