maandag 11 november 2013

God ervaren in het dagelijks leven

Mensen ervaren God's betrokkenheid en aanwezigheid in hun leven op verschillende manieren. Sommigen raakt God door muziek, anderen door een schilderij, of een beeld, weer anderen door een tekst of citaat of woord.

Een moeder vertelde mij hoe haar zoon (6jr) moeite had met bidden tot ze samen zingend gingen bidden. Toen ging het gebed voor hem leven. Zijn gebed is veel persoonlijker geworden. Via de muziek komt hij bij zijn hart en kan hij dat met God delen. En hij ervaart dat God voor hem een luisterend oor is waar hij al zijn ervaringen, emoties en indrukken bij kwijt kan. Is dat niet prachtig?

Een andere moeder vertelde mij dat zij God ervaart doordat hij tot haar spreekt in haar hart. Ze zegt: "Ik heb geleerd daarnaar te luisteren. Al doende heb ik Zijn stem leren onderscheiden. Ik heb gemerkt dat als Hij spreekt ik dat zeker weet, omdat er tegelijkertijd genade is om te doen wat hij zegt."

Soms legt God een boodschap op ons hart. En andere keren brengt Hij ons een bijbeltekst in gedachten. God kan zelfs een tijdschrift artikel, een preek, gesprek of facebook bericht gebruiken om ons hart aan te spreken.
Sommige mensen krijgen visioenen of dromen. En weer anderen opent God heel even de ogen als ze naar iets heel gewoons in het leven kijken en is het alsof ze heel even door de ogen van God mochten kijken.

God's betrokkenheid en aanwezigheid in ons leven is dikwijls iets wat we moeten leren zien. Het is iets waar we oog voor moeten krijgen. Dat vraagt oefening, maar vooral bewustwording.

Verschillende mensen die ik ken houden een gebedsdagboekje bij. Daarin schrijven ze op wanneer ze God om iets vroegen en als God hun gebed heeft verhoord schrijven ze dat ook op. Heel geloofsversterkend!
Anderen houden een gebedsdagboekje bij waarin ze schrijven wat God tegen hen zegt en wat dat voor hen betekent.
Recentelijk ben ik zelf begonnen met een dagboekje: God's betrokkenheid in mijn dagelijks leven. Ik schrijf daarin op hoe ik God ervaar en leer kennen, gewoon in de dagelijkse beslommeringen. Het helpt mij om bewust te worden van Zijn tegenwoordigheid in mijn leven. Het bemoedigd mij om steeds meer van Hem te zien in mijn leven en het is fijn om Hem te kunnen bedanken daarvoor.

Mensen zien God in de pracht van de natuur, in het wonder van een klein babytje, in de mysterie van het mens-zijn. Meer dan 7 miljard mensen op aarde - allemaal anders, allemaal uniek en allemaal in het evenbeeld van God gemaakt. Wat zegt dat over God?!

Sommigen ervaren God door de getuigenissen van anderen - groot of klein - even mochten ze samen met de ander op lopen en God's hand zien en ervaren door het leven van een ander, door de ogen van die ander.

God is zo oneindig creatief in hoe Hij zich aan ons bekend maakt... als wij ervoor open staan. Zijn doel is dat wij Hem beter leren kennen en ons door Hem gekend weten. Hoe beter ik God ken, hoe makkelijker het is om Hem te vertrouwen als Hij mij richting geeft aan mijn leven.

Hoe ervaar je God in je dagelijks leven? Deel het met ons op Facebook of laat een reactie achter!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten