maandag 3 maart 2014

40 dagen tijd voor Pasen

De 40 dagen tijd - tijd voor inkeer, bezinning en gebed, vastentijd, tijd om minder met onszelf bezig te zijn en meer met anderen en vooral met God. Wij doen dit jaar voor het eerst mee.


Waarom de 40 dagen tijd?
Kortgezegd,
 1. wij hebben het zo goed dat het vaak lijkt alsof we God niet nodig hebben. 
 2. wij hebben het zo druk dat we vaak geen tijd (over) hebben voor God.
Als we het moeilijk hebben dan neemt ons verlangen naar God toe. We merken dat we hem nodig hebben. Dat we het niet alleen kunnen (o, wat vind ik die woorden moeilijk!).
Als we meer tijd doorbrengen met God dan leren we Hem beter kennen en met dat we Hem beter kennen groeit ook ons verlangen steeds meer op Hem te lijken en Hem echt de zeggenschap over ons leven te geven. 
Lees hier meer over, kopje 'Waarom hebben we een 40dagentijd nodig?'


Hoe doen we dat?
 1. Lijden.
  'Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij slechts één graankorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.' Johannes 12:24
  Als wij vrucht willen dragen moeten wij - net als het zaadje - eerst sterven. Niet lichamelijk, maar geestelijk. Onze eigen wil aan het kruis nagelen en God op de troon in ons hart zetten.

  Voor mij betekent dit een proces waarbij ik één voor één de controle touwtjes aan God geef. Dat is heel moeilijk. Ik beslis liever zelf wat ik wel en niet doe, waar ik mijn tijd aan uitgeef en waarvoor ik mijn kop in het zand steek. Ik ga deze worsteling met mezelf aan omdat ik weet dat het resultaat zeer zeer de moeite waard is. Want als God de touwtjes in handen heeft dan gebeuren er grote dingen - groter dan ik ooit had kunnen dromen. Dan kan Hij mij gebruiken tot Zijn glorie. Maar alleen als Hij de touwtjes in handen mag hebben.

  Welk touwtje geef ik God in handen in deze 40dagentijd?
 2. Prioriteiten.
  'Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij.' Matteüs 6:33God verlangt ernaar dat Hij de hoogste prioriteit heeft in ons leven.

  Ik weet dat God het aller belangrijkste is. Hij heeft het leven gemaakt en zonder Hem heeft het leven geen doel, geen zin. Maar als ik van dag tot dag leef laat ik dikwijls andere zaken op de voorgrond komen. De telefoon die rinkelt, de stapels hoge was, de ruzie tussen de kinderen, de vermoeidheid, de lonkende roep van de televisie en multimedia... ga zo maar door. Er is altijd wel iets te doen wat op dat moment aantrekkelijker lijkt dan tijd met God doorbrengen.

  Wat kan ik 40 dagen lang opgeven zodat ik die tijd met God door kan brengen?
En de kinderen?
Deze 40 dagen nemen wij de kinderen mee, albeit een beetje onvrijwillig. De boodschap die wij willen uitdragen is dit: Er is niets belangrijker dat God. En als gezin gaan we deze 40 dagen extra tijd besteden aan Hem. Die tijd moet ergens vandaan komen dus ook zij zullen wat moeten laten en lijden.

Om hen te helpen heb ik een aftelkalender gemaakt. 40 dagen voor het 'vasten' + 7 zondagen die niet mee worden gerekend omdat op zondag feest gevierd wordt.

    
Download hier de A4 versie
Download here the English version

Hoe leef jij naar Pasen toe?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten