zaterdag 22 juni 2013

4. De geboorte van Johannes


Wij lezen
Lucas 1:57-80


Wij bespreken
- besnijden op de 8e dag
- er is niemand in jullie familie die zo heet
- ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen
- alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken
- wat is een profetie
- wat is zijn profetie
- Johannes leefde in de woestijn

Wij leren
God wil heel graag dat de mensen horen wat Jezus zegt zodat zij zich zullen bekeren en Hem leren kennen. Hij houdt zoveel van ons en Hij wil zo graag een relatie met ons. Maar onze zonden staan in de weg. Jezus is nodig. Hij is cruciaal. Hij is Gods Grote Plan om ons tot Zichzelf te brengen.
Maar onze harten zijn verhard. Wij hebben het druk met onze eigen levens, met spelen, werken en plezier maken. We hebben geen aandacht voor God.
Wij hebben het nodig om opgeschud te worden af en toe, aan het denken gezet.

Als je een zaadje wilt planten moet je ook eerst de grond loswoelen. Zo bereid je de aarde voor om het zaadje op te nemen zodat het kan kiemen en groeien.

De geboorte van Johannes zette een heel gebied tot denken. Zijn geboorte schudde heel wat los. Er werd druk over gesproken. Mensen letten ineens op. Ze hadden aandacht. Ze wilden meer weten. En dat is precies wat God wilde. Want als je oplet dan hoor je wat je moet horen.

Toepassing
Let je op? Hoor je de stem van God in je leven? Wat zegt Hij dan bijv.?
(Zijn stem kun je horen door Zijn Woord, de Bijbel. Soms spreekt God ook tot je hart: Hij geeft je dan een bepaald idee of gevoel om iets te doen of ergens heen te gaan. Hij gebruikt soms ook andere mensen om Zijn Woorden over te brengen: in de kerk of zomaar op het schoolplein.)

Mogelijke antwoorden
- besnijden op de 8e dag
God heeft de Israelieten geboden om alle jongentjes op de 8e dag te besnijden. Dat wil zeggen dat ze het voorhuid van de piemel eraf snijden. Dit heeft een dubbele
functie De besnijdenis is in eerste instantie het teken van het verbond dat God met Abraham is aangegaan. 'Ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk.' Al God's wetten en geboden zijn gegeven uit liefde voor de mensen. God wil dat wij tot ons recht komen in dit leven en hierna, zoals Hij dat voor ons bedoeld heeft. Niemand weet beter hoe wij mensen in elkaar zitten dan God, omdat Hij ons gemaakt heeft. Zo blijkt besnijdenis veel levens gered te hebben omdat het de eikel beter schoongehouden wordt zonder voorhuid.
(Toevoegen waarom 8e dag - bron boek)

- er is niemand in jullie familie die zo heet
Blijkbaar was het in die tijd traditie om een kind te vernoemen. (Lees meer over vernoemen)
Dat betekent dat een kind - om de ouders, groot ouders of anderen in de familie te eren - dezelfde naam krijgt als dat familielid.
Dit gebeurt nog steeds vaak vandaag de dag.
Ben je zelf vernoemd? Ken je iemand die vernoemd is?

- ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen
Het is mogelijk dat Zacharias niet alleen stom, maar ook doof was. Dat hangt er vanaf hoe het woord 'beduiden' gelezen wordt. Beduiden in de zin van gebaren maken, lijkt te wijzen op doofheid. Maar het kan ook betekenen dat zij in een heftige discussie verwikkeld onderling, duidelijk wilde maken aan iedereen in de groep dat ze het laatste woord aan Zacharias, de vader, gaven.

- alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken
En dat was nu juist God's bedoeling. Hij wilde duidelijk maken dat het hier ging om iets bijzonders. Dit was een onderdeel van de voorbereiding op de komst van Jezus. God wil de mensen aan het denken zetten. Hij wil ze herinneren aan Zijn macht, Zijn liefde, Zijn voorzienigheid en betrokkenheid bij hen.
God zegt: Let op, want er gaat iets gebeuren.

- wat is een profetie
Een profetie is het woord van God gesproken door een mens. De inhoud verschilt. Soms is de boodschap (bijv. Jonah) 'Bekeert u'. Soms is het een waarschuwing voor oordeel. Of een vermaning om je aan de wet van God te houden. Andere keren is het een loflied (bijv Maria en de Psalmen). Maar er zijn ook profetieën waar God vertelt wat er zal gebeuren in de nabije of verre toekomst.
De profetie van Zacharias ging over het leven van zijn zoon. God vertelde Zacharias wat hij van Johannes verwachtte. Daarmee gaf hij Zacharias en Elizabet een duidelijk doel voor ogen bij hun opvoeding van Johannes.

- wat is zijn profetie
Zacharias profeteerde dat het kind, Johannes, de “profeet van de Allerhoogste [God]” genoemd zou
worden; en dat hij voor de Heer zou uitgaan en voor Hem de weg zou banen (een voorloper zijn voor
Jezus); en hij zou “zijn volk leren inzien dat zij gered zullen worden, door Gods vergeving van hun
zonden.” Johannes was een profeet van God. Voordat de Here Jezus kwam, zou Johannes de weg
voorbereiden. En Johannes zou de mensen over God leren, de Joden leren over verlossing, die alleen
verkregen kon worden door vergeving van hun zonden. (Bron Ebenhout kinderwerk.nl)

- Johannes leefde in de woestijn
Johannes leefde in de woestijn als een Nazireeër. In Numeri 6 worden Nazireeërs omschreven: mensen die een speciale belofte aflegden en zich (voor een bepaalde periode) geheel toewijdde aan God. Die toewijding blijkt uit wat hij eet en drinkt (geen wijn, geen druiven), zijn uiterlijk (haren worden niet geknipt), sociale contacten (geen begravenissen). Gedurende deze periode leeft een Nazireeër alleen voor God.

"Johannes droeg een ruwe mantel kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.' (Matteus 3:4) Waarschijnlijk omdat hij moest zien te overleven op wat hij in de woestijn kon vinden. (Bron)Geen opmerkingen:

Een reactie posten