maandag 8 juli 2013

8. Toewijding van Jezus in de tempel

Wij lezen
Lucas 2:22-38


Wij bespreken
- overeenkomstig de wet van Mozes rein moeten laten verklaren
- rechtvaardig en vroom
- vertroosting van Israel
- de heilige geest rustte op hem
- geopenbaard
- gedreven door de geest ging hij
- de lofprijzing van Simeon
- Simeon zegenden hen
- de woorden van Simeon aan Jozef en Maria
- profetes
- weduwe
- God dienen met vasten en bidden
- hulde aan God

Wij leren
God bevestigd aan Maria en Jozef dat Jezus zijn Zoon is.

Toepassing
Soms gebruikt God andere mensen om Zijn boodschap aan ons te bevestigen. Dat kunnen je ouders, juffen of meesters, vrienden of anderen zijn.
Heeft God weleens iets tegen jou gezegd dat je daarna ook van verschillende kanten te horen kreeg als bevestiging? Wat heb je daarmee gedaan?

Extra    (deels bron NIV study Bible)
- overeenkomstig de wet van Mozes rein moeten laten verklaren
Rein betekent schoon, zonder blaam, zuiver.
Als een vrouw een zoon kreeg was zij volgens de wet van Moses 40 dagen 'niet schoon'.
Leviticus 12:1-8
Na 40 dagen zou de vrouw weer schoon zijn, maar dat moest een priester eerst vaststellen. Net als na een ziekte. Ze gingen dus eerst naar de priester en offerden zoals God voorschreef een lam (of 2 duiven) en daarna verklaarde de priester dat alles gedaan was zoals God wilde en nu was de vrouw weer rein.

- rechtvaardig en vroom
Rechtvaardig: eerlijk. Je houdt je aan de wetten van God
Vroom: Godsdienstig. Je dient God met je leven.

- vertroosting van Israel
De vertroosting die Jezus zou brengen. Simeon wachtte dus om de komst van Jezus. Want hij wist dat Jezus de Messias is en zou komen om Israël en ieder die in Hem gelooft te redden. Wat kan meer troosten dan weten dat je gered bent?

- de heilige geest rustte op hem
In het Oude Testament woonde de Heilige Geest nog niet in de harten van gelovigen. Soms kwam de Heilige Geest op iemand en kreeg die persoon een bijzonder inzicht. De Heilige Geest vertelde hen iets wat je anders nooit had kunnen weten.

- geopenbaard
Dat God je iets vertelt wat je anders nooit had kunnen weten.

- gedreven door de geest ging hij
De Heilige Geest kan meer dan ervoor zorgen dat je iets ongelooflijks weet. Hij kan ook je gedrag sturen. Dat kan de Heilige Geest nog steeds vandaag. Soms krijg je zo'n sterk gevoel dat je iets moet doen. En als je oefent in luisteren naar de stem van de Heilige Geest dan zul je ook kiezen om dat te doen.

Ik heb ooit een verhaal gehoord van een man die in God geloofde en elke dag met Hem sprak en ook naar Hem luisterde. Op een dag ging hij zoals gewoonlijk naar zijn werk. Hij ging elke dag met de metro. Daarvoor moest hij met een roltrap naar beneden (de metro was onder de grond). Die dag stond hij zoals elke dag op de roltrap en ineens kreeg hij een heel sterk gevoel 'Draai je nu om'. Omdat hij gewend was te luisteren naar God, draaide hij zich om (wat normaal gesproken best heel raar is als je tussen al die mensen op de roltrap staat). Hij draaide zich om en ving een baby.
Boven hem was een moeder gestruikeld en haar baby vloog naar beneden. En hij ving hem. Als hij niet naar de stem van de Heilige Geest had geluisterd dan was de baby misschien wel dood geweest. God gebruikte hem om dit kind te redden. En God kon hem gebruiken omdat hij elke dag naar God (via de Heilige Geest) luisterde.

Op dezelfde manier werd Simeon gedreven door de Heilige Geest. Hij werd gebruikt door God om Jozef en Maria een hart onder de riem te steken, dat ze opnieuw bevestigd werden dat dit kind echt de Zoon van God was.

- de lofprijzing van Simeon
Lofprijzen is mijn verbazing en verwondering over wie God is uiten. Je kunt je verbazing en verwondering uiten door te zingen, dansen, bidden of door op een bepaalde manier te leven.

Simeon uitten zijn verbazing en verwondering over Gods Plan voor de Redding en Verlossing van Israël en allen die in Hem zouden geloven. Hij deed dat met woorden.

- Simeon zegenden hen
Zegenen: spreek goed over een ander, doe goed aan een ander en wens goed aan de ander. (Bron)
Er is kracht in woorden - of deze positief of negatief zijn. Wie goede positieve woorden gebruikt zal merken dat hij zelf positiever wordt. Wie negatieve woorden gebruikt zal merken dat hij negatiever wordt. Woorden hebben effect op hoe wij denken en leven.
Er is ook kracht in de woorden die anderen over je spreken - positief of negatief.
Iemand zegenen is ook een soort gebed, een wens uitspreken naar God dat Hij de ander het goede zal geven, dat Hij voor hem zal zorgen.

- de woorden van Simeon aan Jozef en Maria
Velen in Israël zullen door hem ten val komen (als ze niet in Jezus geloven) of juist opstaan (als ze wel in Hem geloven). Jezus is de breekpunt. Je kunt alleen bij God komen, alleen met God omgaan als je gelooft in Jezus en in wat Jezus voor ons gedaan heeft.


Hij zal een teken zijn dat betwist wordt.
Er zijn veel mensen die geloven dat Jezus de Zoon van God is. Maar ook heel veel die dat niet geloven. Daar wordt veel ruzie over gemaakt.

Zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden.
Hier wordt gerefereerd aan de dood van Jezus. Er is voor een moeder niets ergers dan zien hoe haar kind sterft. Niets! Toen Jezus stierf werd Maria als door een zwaard doorstoken. Mooi spreekbeeld want Jezus werd letterlijk door een zwaard doorstoken om te controleren of hij echt dood was. Maria voelde Jezus' pijn alsof het haar eigen pijn was. Alsof zij daar hing en stierf. Zo is dat voor een moeder.

En het moment dat Jezus stierf - hoe mensen daar op reageerde en nog steeds vandaag reageren - daaruit kun je zien of ze Jezus als God zien, of ze in Jezus geloven of niet. Zijn dood en opstanding is een wonder. Maar het is ook iets waarvoor je moet kiezen om het te geloven.

- profetes
Een vrouw die de woorden van God doorgeeft aan de mensen.

- weduwe
Als je getrouwd bent en je man of vrouw sterft dan heet je weduwnaar (man) of weduwe (vrouw). Deze vrouw was dus getrouwd geweest, maar haar man was dood gegaan. (Zeg niet 'haar man verloren' want dan gaan de jonge kinderen die nog letterlijk denken, denken dat zij haar man ergens was kwijt geraakt zoals je ook speelgoed kunt kwijtraken. :) )

- God dienen met vasten en bidden
Vasten is dat je ervoor kiest om een tijdje niet te eten. De tijd die je normaal zou eten besteed je nu aan bidden.
Waarom doen mensen dat?
Waarom bidden we?
We bidden omdat God ervoor gekozen heeft om ons een stem te geven. Dat wil zeggen, Hij zal ons méér geven als we bidden dan als we niet bidden. Dus als je God vraagt om hulp ergens bij zul je meer hulp van Hem krijgen dan wanneer je dat niet gevraagd had.
God heeft ons een stem gegeven. Hij wil ons graag horen. Hij heeft ons en onze relatie met Hem zo gemaakt dat bidden heel belangrijk is. Bidden verandert ons. Zo heeft God ons gemaakt.

Vasten is een 2e stem die God ons gegeven heeft om ons gebed kracht bij te leggen. Als je in een tekst iets wilt benadrukken dan kun je het onderstrepen of in HOOFDLETTERS schrijven of vet maken. Vasten onderstreept onze stem als we bidden. En God zal nog méér geneigd zijn ons gebed te verhoren. Hij zal iemand die vast en bid nóg meer geven dan iemand die alleen bidt.
Vasten onderstreept gebed.

- hulde aan God
Hulde betekent eer. Erkennen dat God dit gedaan heeft. Hanna dankte God voor Jezus.

2 opmerkingen: